Ο συνήγορος του πολίτη για τα κέντρα πιστοποίησης της αναπηρίας

Η πιστοποίηση της αναπηρίας αποτελεί μία από τις πιό σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής με στόχο τον εντοπισμό των πραγματικών
δικαιούχων με τους αναγκαίους κοινωνικούς πόρους και προγράμματα αλλά και την ορθολογική τους κατανομή σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Εχθροί σε
αυτή την μεταρρύθμιση λαϊκίζοντας στάθηκαν τα κάθε μορφής συντεχνιακά και πελατειακά δίκτυα, που καρπόνοταν παράνομα κοινωνικές παροχές ενώ εξ ίσου σημαντικά
στην συκοφάντιση της συμβάλλει η γραφειοκρατία, η ευθυνοφοβία και η κοινωνική αναλγησία. Η επιτυχία αυτού του εξυγειαντικού και μεταρρυθμιστικού θεσμού
αποτελεί ένα συνολικό στοίχημα όχι μόνο για την χώρα μας αλλά και για όσους θέλουμε μία αποτελεσματική, δίκαιη και στοχευμένη κοινωνική πολιτική.
Συνήγορος του Πολίτη: Αδυναμίες και καθυστερήσεις μηνών για την πιστοποίηση αναπηρίας

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: