Σύμβαση ΟΗΕ για δικαιώματα ΑμεΑ, δημόσιος λόγος, Κυπριακά ΜΜΕ

Η έρευνα – έκθεση υπό τον τίτλο “Διεθνής Σύμβαση Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημόσιος λόγος και Κυπριακά ΜΜΕ” που επιμελήθηκε ο έχων την ευθύνη της
ιστοσελίδας φιλοδοξεί αν μη τι άλλο να είναι στοιχειωδώς χρήσιμη για το Κυπριακό αναπηρικό κίνημα αλλά και για όλους όσους μάχονται για την εδραίωση πολιτικών
ισότητας δικαιωμάτων. Οσοι ενδιαφέρονται να έχουν στην διάθεσή τους την έρευνα – έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να επικοινωνήσουν με τη ηλεκτρονική
διευθυνση
truerespect@cytanet.com.cy
και θα τους σταλεί αμέσως. Επίσης, άπαντες οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι στην παρουσίαση της έρευνας – έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
18 Ιουλίου στον φιλόξενο χώρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών.  

Η έρευνα - έκθεση ξεκινά με ένα εισαγωγικό σημείωμα που θέτει τα κεντρικά σημεία αναφοράς της και κατόπιν ξεδιπλώνεται σε δέκα ενότητες. Συγκεκριμένα, η
δομή της όπως αντανακλάται στον πίνακα περιεχομένων έχει ως ακολούθως:    

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Τα δύο αλληλοσυμπληρούμενα προαπαιτούμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Τι σημαίνει δικαιωματική προσέγγιση των θεμάτων αναπηρίας – Από πλευράς φορέων πολιτικής εξουσίας – Από πλευράς ΜΜΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Οι πλέον ακραίες παραβιάσεις της δικαιωματικής προσέγγισης – Οταν η ατζέντα της εξουσίας επιχειρεί να επιβληθεί στην ατζέντα του αναπηρικού κινήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Η ουσία και το περιεχόμενο της έννοιας της διαβούλευσης – Μέθοδοι και λογικές παραβίασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Οι χαρακτηριστικότερες/κλασσικότερες περιπτώσεις παραβίασης της δικαιωματικής προσέγγισης των θεμάτων αναπηρίας στον δημόσιο λόγο και στην δημοσιογραφική
επικοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μιά εξειδικευμένη ματιά στο θέμα του Ραδιομαραθωνίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Θέματα αναπηρίας και κοινωνική ενοχή – Το “ξεχασμένο” τεκμήριο/κριτήριο της αποτελεσματικότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκπαιδευτική, κοινωνική και δικαιωματική διάσταση των θεμάτων αναπηρίας – Η αναγκαιότητα εξειδίκευσης και σύνθεσης των στρατηγικών

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Αδυναμίες και δυνατότητες του Κυπριακού αναπηρικού κινήματος – Με κριτήριο την προοδευτική μετεξέλιξη του δημόσιου και δημοσιογραφικού λόγου
για θέματα αναπηρίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Κυπριακή Προεδρία στην Ε.Ε. – Εντάσσοντας την Κυπριακή ατζέντα σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συμπεράσματα – προτάσεις - προοπτικές

http://www.truerespect.com.cy

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: