Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κρίση πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως των ασθενέστερων έχει η οικονομική κρίση, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Όπως συμπεραίνει ο
επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου, Νιλς Μουιζνιεκς, η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που γίνεται ιδιαίτερα
εμφανής σε περιόδους οικονομικής κρίσης, απαιτεί καλούς νόμους, αποτελεσματική δικαστική εξουσία, αλλά και ισχυρές - ανεξάρτητες εθνικές επιτροπές.

Ωστόσο, ο επίτροπος διαπιστώνει ότι πολλές εθνικές επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν αναγκαστεί είτε
να κλείσουν τα γραφεία τους είτε να υπολειτουργούν, λόγω των περικοπών στους προϋπολογισμούς τους, ως αποτέλεσμα των γενικότερων περικοπών και της πολιτικής
λιτότητας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ενδεικτικά τις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας και της Βρετανίας, όπου έχουν περικοπεί οι προϋπολογισμοί αυτών
των εθνικών επιτροπών ή έχει μειωθεί το προσωπικό τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη γενικευμένη παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αυτών των χωρών.

Οι καταγγελίες, που γίνονται προς αυτές τις εθνικές επιτροπές, έχουν προσλάβει νέο χαρακτήρα και αναφέρονται στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών ή την
παραμέληση και κακοποίηση ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπογραμμίζει ο επίτροπος.

http://www.avgi.gr

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: