Χρήσιμες διευθύνσεις

Χρήσιμες διευθύνσεις

Σας παραθέτουμε ορισμένες σημαντικές διευθύνσεις χρήσιμες για την πληροφόρηση σας.
Είναι σχετικές με την αναπηρία και περιλαμβάνουν αναπηρικούς και κυβερνητικούς φορείς σχετικούς με αυτήν, ενώ υπάρχουν σύνδεσμοι των πολιτικών κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης.

Αναπηρικοί φορείς

Βουλευτές & Ευρωβουλευττές με αναπηρία

Κυβέρνηση & κυβερνητικοί φορείς για την αναπηρία

Εταιρείες λογισμικού & τεχνικών βοηθημάτων για άτομα με αναπηρία

Προσωπικές σελίδες ατόμων με αναπηρία

Πολιτικά κόμματα

Ενημέρωση

Μηχανές αναζήτησης

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: