Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σε αυτή την ενότητα φιλοξενούμε ορισμένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν βασικά θέματα σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία όπως στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική φροντίδα, και στην συνταξιοδότηση. Θεωρούμε πως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι η σωστή και επαρκής ενημέρωση ως την πιο αποτελεσματική ασπίδα για την υπεράσπιση αυτονόητων και καθημερινών διεκδικήσεων. Δεν αποτελεί φιλοδοξία μας η συγκεκριμένη ενότητα να καταστεί μια βάση νομικών πληροφοριών, όμως μια σειρά σημαντικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών και δικαστικών αποφάσεων θα παρατίθενται ως ένα πρώτο ξεκίνημα για ουσιαστική και επαρκή ενημέρωση. Ακολουθούν διευθύνσεις σε ιστοσελίδες νομικών πληροφοριών για εκτενέστερη αναζήτηση και παρουσίαση.

Ιστοσελίδες νομικών πληροφοριών

Νόμοι

Τα αρχεία των νόμων είναι σε συμπιεσμένη μορφή και για να τα ανοίξετε χρειάζεστε να κατεβάσετε τοπρόγραμμα 7-zip

Ν 612/1977 πλήρη συνταξιοδότηση τυφλών και κινητικά αναπήρων καθώς και άλλων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία

Ν 1140/1981 Θέσπιση επιδόματος απολύτου αναπηρίας

Ν 1566/1985 Θεσμικό πλαίσιο ειδικής αγωγής

Ν 2227/1994 Επέκταση της πλήρους συνταξιοδότησης για υπαλλήλους με αναπηρία στο δημόσιο

Ν 2238/1994 θέσπιση πλήρους απαλλαγής για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για τυφλούς & παραπληγικούς

Ν 2643/1998 θεσμικό πλαίσιο για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

Ν 2646/1998 εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας

Ν 2817/2000 θέματα ειδικής αγωγής ατόμων με αναπηρία

Ν 3232/2004 χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας για τυφλούς συνταξιούχους

Κώδικας δήμων και κοινοτήτων

Ν 3518/2006 χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας για τυφλούς απο φορείς επικουρικής ασφάλισης, αλλαγή τρόπου υπολογισμού στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας, υπαγωγή νέων κατηγοριών αναπήρων στον Ν612/1977

Προεδρικά διατάγματα

ΠΔ 164/2004 Το προεδρικό διάταγμα για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: