Το ιδεολογικό μας πλαίσιο

Οι θέσεις μας

Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών αποτελεί ένα φόρουμ ενεργών πολιτών με αναπηρία και έχει τις ακόλουθες ιδεολογικές κατευθύνσεις.

1. Ως ενεργοί πολίτες μας εμπνέουν τα ιδανικά των μεγάλων αξιών της ανθρωπότητας όπως εκφράστηκαν στους αγώνες των λαών. Η δημοκρατία, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός,
η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι ιδανικά, που εμπνέουν και την δική μας προσπάθεια για έναν κόσμο καλύτερο με σεβασμό στην
διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες για μια δημιουργική συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

2. Οι μεγάλες κατακτήσεις των λαών καθώς και η οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους θεωρούμε πως αποτελούν μία ισχυρή παρακαταθήκη για τους
αγώνες της ανθρωπότητας για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Η οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους με την διεύρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας
των πολιτών πιστεύουμε πως υπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία. Θεωρούμε χρήσιμη την συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση μια σειρά κατακτήσεων
που επιτεύχθηκαν από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στο παρελθόν, καθώς και αυτές του υπαρκτού σοσιαλισμού. Νομίζουμε πως αυτή η εμπειρία πρέπει να αξιοποιηθεί
με την αναγκαία προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες με στόχο την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών που έχουν ανάγκη σε αγαθά και υπηρεσίες.

3. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διάκρισης των πολιτών που πηγάζει από την εθνική ή την θρησκευτική τους αναφορά. Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή εκδήλωσης
κοινωνικού ρατσισμού και διεκδικούμε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα.

4. Η υγεία, η Εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική φροντίδα αποτελούν μη εμπορεύσιμα κοινωνικά αγαθά και το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση
των πολιτών σε αυτά ιδιαίτερα αυτών με χαμηλά εισοδήματα. Ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός συνεπικουρώντας την κοινωνική
πολιτική.

5. θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ παράλληλα απαιτείται η συγκρότηση ελεγκτικών μηχανισμών
που θα διασφαλίζουν την διαφάνεια.

6. Καθιέρωση μηχανισμών αξιολόγησης και αξιοποίησης ως προς την εκτέλεση των προγραμμάτων της Ε Ε, με την ταυτόχρονη καταπολέμηση της διαφθοράς και της
διαπλοκής στον αναπηρικό χώρο.

7. Θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την εξυγίανση και λειτουργία των αναπηρικών οργανώσεων με την καθιέρωση του ασυμβίβαστου της συμμετοχής στην διοίκηση των
οργανώσεων ενώ αυτές υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής φροντίδας.

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: