Ποιοί είμαστε

Η ταυτότητα μας

Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών είναι μία άτυπη κίνηση η οποία αποτελείται από ενεργούς πολίτες. Σε αυτήν συμμετέχουν ενεργοί πολίτες από όλο το φάσμα των
ατόμων με αναπηρία αλλά και πολίτες από άλλους κοινωνικούς χώρους που έχουν έντονα ευαισθητοποιηθεί για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών
τους. Πρότυπο αυτής μας της προσπάθειας αποτέλεσαν αντίστοιχες κινήσεις ενεργών πολιτών στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, όπως κινήσεις για θέματα περιβάλλοντος
ή του κοινωνικού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κίνηση μας συγκροτήθηκε το 2001 και μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει έντονη παρουσία στην ελληνική κοινωνία αναδεικνύοντας μια εναλλακτική προσέγγιση στα προβλήματα
των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε παρέμβει σε όλα τα σοβαρά γεγονότα που συνέβησαν και απασχόλησαν τον χώρο των Α.Μ.Ε.Α όπως: Το διεθνές έτος των ατόμων με
αναπηρία (2003) και την διεξαγωγή των ολυμπιακών και παρολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα (2004). Επίσης συνεχής είναι η παρουσία μας στην ανάδειξη των προβλημάτων
αλλά και συγκεκριμένων προτάσεων σε σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την αναπηρία όπως, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την πρόνοια, την προσβασιμότητα
σε αγαθά και υπηρεσίες, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του κοινωνικού ρατσισμού.

Η συγκρότηση της παρέμβασης προέκυψε από την ανάγκη έκφρασης μίας εναλλακτικής φωνής και προσέγγισης στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Στον χώρο των
αναπήρων έχει διαμορφωθεί ένα ισχυρό κατεστημένο το οποίο λειτουργεί ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός μέρος της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και εκφράζεται
από την Εθνική συνομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία και τους παρεμφερείς μηχανισμούς της. Ωστόσο η παρέμβαση δεν είναι μια συνδικαλιστική κίνηση και για
αυτό δεν δραστηριοποιείται στους φορείς των αναπήρων ως τέτοια, αλλά απευθύνεται στην Ελληνική κοινωνία όπου παρουσιάζει την γνώμη της για την κατάσταση
των αναπήρων. Η παρέμβαση είναι ένα forum συνάντησης ενεργών πολιτών με συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές και προβληματισμούς.

Εγγραφή στο newsletter μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο: